ROOKIE SUNDAY- 24. märts, 10:00 – 12:00

Osavõtutasu (15€) tasuda Padel Arenas OÜ pangakontole EE067700771008521991. Osavõtutasu ülekanne tagab koha üritusel.

Registreerimise järel saadetakse sisestatud e-posti aadressile automaatne kinnituskiri. Selles sisalduv kood EI OLE uksekood. Uksekoodi saadame ürituse toimumise päeva hommikul.

Enrollment fee (15€) shall be paid via wire tranfer to Padel Arenas OÜ account EE067700771008521991. The payment of enrollment fee ensures your spot on the event.

After the registration an automatic confirmation e-mail is sent to you. The code in this e-mail is NOT a door access code. The access code will be sent to you in the morning of event day.